อัพเดทเงื่อนไขการส่งต้นฉบับ

แจ้งอัพเดท "คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ" หัวข้อ "การส่งต้นฉบับ" โดยเพิ่มรายละเอียดใน กรณีที่ทางวารสารได้พิจารณารับบทความเพื่อตีพิมพ์แล้ว ขอความกรุณาผู้นิพนธ์กรอกแบบฟอร์ม Copyright Transfer Statement และส่งกลับมาให้ทางวารสารด้วยครับ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

Webmaster
423
Views
Prev ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Next

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด

ข่าวสาร/ประกาศ