Janus Kinase ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่ทำให้เกิดเยื่อบุข้ออักเสบเรื้อรัง ส่วนหนึ่งของพยาธิกำเนิดโรคเป็น ผลมาจากการทำงานอย่างซับซ้อนของระบบภูมิคุ้มกัน กระบวนการทำงานนี้จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารซึ่งกันและกัน ระหว่างเซลล์ผ่านไซโตไคน์ชนิดต่างๆ รวมถึงการส่งสัญญาณภายในระดับเซลล์ผ่านตัวนำสัญญาณอีกด้วย สำหรับโรคข้อ อักเสบรูมาตอยด์นั้นการส่งสัญญาณภายในระดับเซลล์ที่สำคัญจะทำงานผ่าน janus kinase (JAK) การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการยับยั้ง JAK นี้มีผลในการลดการอักเสบของเยื่อบุข้อได้ ดังนั้นการรักษาแบบมุ่งเป้าด้วยการยับยั้ง JAK จึงเป็น อีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
701
Views
13
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด