ภาวะอะไดนามิกโบนดิซิสในโรคไตเรื้อรัง

อะไดนามิกโบนดิซิสเป็นความผิดปกติของกระดูกรูปแบบหนึ่งที่พบร่วมกับความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูก ในโรคไตเรื้อรัง ลักษณะสำคัญที่พบในอะไดนามิกโบนดิซิส ได้แก่ การลดลงของการหมุนเวียนของกระดูก การลดลงของ ปริมาตรกระดูก การพอกพูนแร่ธาตุในกระดูกปกติ ร่วมกับการพบพังผืดในกระดูกน้อยมากหรือไม่พบเลย จากการวิจัย เชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้าขนาดใหญ่หลายการศึกษาพบว่าความชุกของอะไดนามิกโบนดิซิสเพิ่มขึ้น และกลายเป็น ความผิดปกติของกระดูกในโรคไตเรื้อรังที่พบได้มากที่สุด กลไกหลักของการเกิดอะไดนามิกโบนดิซิส คือ การที่กระดูก ตอบสนองต่อพาราไทรอยด์ฮอร์โมนลดลงและการยับยั้งการหลั่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมนมากจนเกินไป อะไดนามิกโบนดิซิส มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแคลเซียมเกาะในผนังหลอดเลือด ภาวะกระดูกหัก และการเพิ่ม ขึ้นของอัตราตายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง บทความนี้จะกล่าวถึงความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด การวินิจฉัย และการรักษาอะไดนามิกโบนดิซิส
557
Views
22
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเกาต์
Next แนวเวชปฏิบัติทางคลินิกล่าสุดในการดูแลผู้ใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

Related articles