กลุ่มอาการสูงอายุคืออะไร?

กลุ่มอาการผู้สูงอายุเป็นภาวะที่มีลักษณะเฉพาะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ กลุ่มอาการสูงอายุ เช่น ภาวะสับสนเฉียบพลัน ภาวะสมองเสื่อม การหกล้ม และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นภาวะที่พบได้มากและมาจากหลายปัจจัย โดยมักมีปัจจัย เสี่ยงร่วมกันและมีความสัมพันธ์กับการเกิดผลลัพธ์คลินิกที่ไม่ดีหลายอย่าง การประเมินผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นกระบวนการในการค้นหากลุ่มอาการสูงอายุที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและใช้เวลานาน บทความนี้ ได้สรุปเครื่องมือที่ใช้จริงทางคลินิก แนวทางวินิจฉัยและดูแลในแต่ละกลุ่มอาการ นอกจากนี้ บทความนี้ได้แนะนำ การประเมินผู้สูงอายุผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย และจัดการเกี่ยวกับกลุ่มอาการ สูงอายุอีกด้วย
727
Views
37
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ยาจับโพแทสเซียมชนิดใหม่ที่ใช้รักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
Next ความสัมพันธ์ของอาการแสดงทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยาของวัณโรคกระดูกสันหลังที่ได้รับการวินิจฉัยชัดเจน

Related articles