ยาจับโพแทสเซียมชนิดใหม่ที่ใช้รักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและมีความสัมพันธ์กับ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เป้าหมายของการรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง คือ การป้องกัน ผลกระทบที่เกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการขจัดโพแทสเซียมออกจากร่างกาย patiromer และ sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) เป็นยาจับโพแทสเซียมชนิดใหม่ที่ออกฤทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างไอออนบวก ในโครงสร้างยากับโพแทสเซียมในทางเดินอาหาร การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่หลายการศึกษาแสดง ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ patiromer และ ZS-9 ในการรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วย หลายกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยโรคโรคไตเรื้อรัง บทความนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ในปัจจุบันทางด้านเภสัชวิทยาของยาและการศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวข้องของ patiromer และ ZS-9
620
Views
23
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ยากลุ่ม Immune Checkpoint Inhibitor และการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
Next กลุ่มอาการสูงอายุคืออะไร?