อะแคนโทสิสนิกริแคนที่เกิดจากกลุ่มอาการ พารานีโอพสาติกของมะเร็งกระเพาะอาหาร : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

อะแคนโทสิสนิกริแคน (acanthosis nigricans) เป็นอาการแสดงทางผิวหนังและเยื่อบุของร่างกายที่ผิวหนังมี ลักษณะหนาตัวขึ้นเป็นปื้นสีดำตามตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย สามารถพบได้โดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจพบในภาวะ ผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง โดยโรคมะเร็งที่พบว่าเกี่ยวข้อง กับอะแคนโทสิสนิกริแคนมากที่สุด คือ มะเร็งกระเพาะอาหารลักษณะทางผิวหนังที่ทำให้นึกถึงอะแคนโทสิสนิกริแคนที่ สัมพันธ์กับมะเร็ง (malignant acanthosis nigricans) ได้แก่ มีการเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายของอาการทางผิวหนัง อย่างรวดเร็วหรือตรวจพบมี ไทรปปาล์ม (Tripe palms) หรือ อาการแสดงเลเซอร์เทรแลท (sign of Leser-Tr?lat) ร่วมด้วย ผู้เขียนได้เสนอรายงาน ผู้ป่วยหญิง อายุ 42 ปีมาพบแพทย์ด้วยอาการผื่นคันและปวดท้องเรื้อรัง จากการตรวจ ร่างกายพบลักษณะของอะแคนโทสิสนิกริแคนและไทรปปาล์ม ซึ่งค่อนข้างจำเพาะต่อโรคมะเร็ง ผู้ป่วยได้รับการสืบค้น พบว่ามีมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วย ผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคมะเร็งปฐมภูมิด้วยยาเคมีบำบัด รอยโรคที่ผิวหนังยุบตัว ลงหลังจากการรักษา
224
Views
2
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การวินิจฉัยและดูแลรักษาทันยุคโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน
Next ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลดงหลวง