วารสาร/บทความ

การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor
จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | Jul 01, 2017
การรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นพบการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor (EGFR)...
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาต้านฮิสตามีน: มุ่งเน้นไปที่ Anti-IgE โมโนโคลนอลแอนติบอดี
นราชัย จุฬานนท์, เจริญ ชุณหกาญจน์, สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช | Oct 01, 2015
โรคลมพิษเรื้อรังชนิดที่เกิดขึ้นเอง เป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นนูนและแดง ต่อเนื่องกันมากกว่า 6 สัปดาห์ และไม่มีสาเหตุชัดเจน การดำเนินของโรคจะเป็นระยะเวลานาน...
คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก : เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ สี่แห่งในสี่ภาคของประเทศไทย
ธัชกร รุ่งโรจน์, นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์, สมศักดิ์ เทียมเก่า | Apr 01, 2015
โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย แม้ว่าปัจจุบันการรักษา โดยการฉีดยาโบทูไลนุ่มท็อกซินชนิดเอจะได้ผลดี แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
- | Apr 01, 2015
การใช้ยาต้านเกร็ดเลือดในโรคหลอดเลือดสมองและภาวะ สมองขาดเลือดชั่วขณะ ,Sitafloxacin: ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดในขณะที่มีประจำเดือนฯ
กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคซิลิโคซิสในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ, อนุชิต นิยมปัทมะ | Jan 01, 2015
กรณีศึกษารวบรวมจากผู้ป่วยโรคซิลิโคซิสในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 5 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดประกอบอาชีพเกี่ยวกับหินทรายเป็นระยะเวลานานและไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะทำงานหรือใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ไม่เหมาะสม การวินิจฉัยอาศัยอาการที่นำมาโรงพยาบาล คือ ไอ เจ็บหน้าอก..

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ