วารสาร/บทความ

การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor
จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | Jul 01, 2017
การรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นพบการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor (EGFR)...
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาต้านฮิสตามีน: มุ่งเน้นไปที่ Anti-IgE โมโนโคลนอลแอนติบอดี
นราชัย จุฬานนท์, เจริญ ชุณหกาญจน์, สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช | Oct 01, 2015
โรคลมพิษเรื้อรังชนิดที่เกิดขึ้นเอง เป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นนูนและแดง ต่อเนื่องกันมากกว่า 6 สัปดาห์ และไม่มีสาเหตุชัดเจน การดำเนินของโรคจะเป็นระยะเวลานาน...
คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก : เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ สี่แห่งในสี่ภาคของประเทศไทย
ธัชกร รุ่งโรจน์, นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์, สมศักดิ์ เทียมเก่า | Apr 01, 2015
โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย แม้ว่าปัจจุบันการรักษา โดยการฉีดยาโบทูไลนุ่มท็อกซินชนิดเอจะได้ผลดี แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง...
สารชีววัตถุคล้ายคลึงในทางรูมาติก
สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์, อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, รัตนวดี ณ นคร | Jan 01, 2015
สารชีววัตถุถูกนำมาใช้ในรักษาผู้ป่วยโรคทางรูมาติกที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานและช่วยทำให้ผู้ป่วย เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษา...
โรคกระดูกพรุนจากกลูโคคอร์ติคอยด์
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติ/ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล | Jan 01, 1753
โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบบ่อย และมีความสำคัญเนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักส่งผลให้อัตราตายเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง การใช้ยากลูโคคอร์ติคอยด์เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิ (secondary osteoporosis) โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แม้ได้รับยาเพียงไม่นาน และในทางกลับกันสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักหลังจากหยุดยาได้เช่นกัน แม้ว่าโรคกระดูกพรุนจากกลูโคคอร์ติคอยด์เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อย แต่บุคคลากรทางการแพทย์ยังให้ความสำคัญในการตรวจความหนาแน่นของกระดูกและประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก รวมทั้งให้การป้องกันและรักษาโรคนี้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก (Fracture Risk Assessment Tool; FRAX) ซึ่งประเมินโอกาสเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักในอนาคตที่ระยะเวลา 10 ปี และเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจให้การรักษาได้ สำหรับการรักษาโรคกระดูกพรุนจากกลูโคคอร์ติดอยด์นอกจากการรักษาตามมาตรฐานแล้ว การลดการใช้ยากลูโคคอร์ติคอยด์โดยใช้ยาในระยะสั้น และใช้ขนาดยาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นหรือเลือกใช้ในรูปแบบยากลูโคคอร์ติคอยด์ชนิดพ่นหรือทาเฉพาะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักได้

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ