วารสาร/บทความ

การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก : เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ สี่แห่งในสี่ภาคของประเทศไทย
ธัชกร รุ่งโรจน์, นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์, สมศักดิ์ เทียมเก่า | Apr 01, 2015
โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย แม้ว่าปัจจุบันการรักษา โดยการฉีดยาโบทูไลนุ่มท็อกซินชนิดเอจะได้ผลดี แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ